OPEN HOUSE 2019

กลุ่มวิจัยทัศนศาสตร์และกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในงาน “มหิดลวิชาการ’62” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานจัดบูธให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นฐานได้ 4 ฐานดังนี้

  • ธรรมชาติของแสง ภายในฐานนี้ให้ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของแสง อาทิ แสงสีปฐมภูมิ แสงสีทุติยภูมิ Colored Shadow และ การมองเห็นของคนตาบอดสี

  • ปริซึม ภายในฐานนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีหักเห อธิบายองค์ประกอบของแสงสีต่างๆผ่านปริซึมและเกรตติง

  • แอพพลิเคชั่นจากการประยุกต์ใช้ค่าดัชนีหักเห สาธิตการส่งแสงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง การสะท้อนกลับหมดของแสงภายในสายน้ำ เกมส์ส่งรหัสมอสผ่านเส้นใยแก้วนำแสง

  • แก้วล่องหน ภายในฐานนี้ให้ความรู้ความเข้าใจว่าเหตุใดแก้วจึงสามารถล่องหนได้ภายในน้ำมัน

VDO