นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ (ปุกปิ๊ก)

Physics Education
B.Sc.
pakanat.sri@student.mahidol.edu

จิรสิน อัศวกุล (อิ้ง)

Personal radiation detector [Applied Optics]
B.Sc.
jirasin.asw@student.mahidol.edu