ศิษย์เก่า

ดร.วรรณวิสา ทลาไธสง (บู)

University of Southampton
M.Sc.(Physics)
W.Talataisong@soton.ac.uk

Curriculum Vitae [CV]
ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์ (เมี๊ย)

RMUTK
Ph.D.(Physics)
chutchai.p@rmutk.ac.th

ดร.อัสมา อามิง (มา)

NECTEC
Ph.D.(Physics)
a.asmar99@gmail.com

พันเทพ รัตนานุพงศ์ (พี)

Mahidol University
M.Sc. (Physics)
punthep.r@gmail.com

Curriculum Vitae [CV]
ปนัดดา ระย้า (ลูกน้ำ)

M.Sc. (Forensic science)
r.panadda2017@gmail.com

ดร.ไตร อัญญโพธิ์ (ไตร)

Srinakharinwirot University
Ph.D.
Trai.uny@gmail.com

ดร.อรุณี เอียมใบพฤกษ์ (ใหม่)

Ph.D.
eam.arunee@gmail.com

จิราภา สิงหะกุลพิทักษ์ (ปลาย)

B.Sc.
jirapa.sin@student.mahidol.edu

นัชชา นุชสิริกุลพงศ์ (นัท)

B.Sc.
natcha.nuc@student.mahidol.ac.th

อนุวัฒน์ แก้วจรูญ (ไอซ์)

Mahidol University
B.Sc.
anuwat.kae@student.mahidol.ac.th

รุจยา ธนูรักษ์ (บิว)

Kangwon National University
B.Sc.
beau_rujaya@hotmail.com

สิทธิโชค สมุทรไชยกิจ (ฮิว)

Mahidol University
B.Sc.
hillkoo_game@hotmail.com

ณัฐพล ขำกลิ่น (นัท)

B.Sc.
nutthaphon.kha@student.mahidol.ac.th

ณิชชา สมมิตร (ปูเป้)

B.SC.
nichchar.som@student.mahidol.edu

สิงหวัชร์ ธรรมสาโร (ขุนวัง)

Mahidol University
B.SC.
singhawat.tha@student.mahidol.edu