นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

ประทีป พิมพ์สาร (ต๋อง)

Waveguide Simulation [Applied Optics]
Ph.D.
02 430 1956 ext. 504
prt.pimsarn@gmail.com

ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ (นอร์ท)

Waveguide Simulation [Applied Optics]
Ph.D.
02 430 1956 ext. 515
phanchat_n@silpakorn.edu

Curriculum Vitae [CV]
พันเทพ รัตนานุพงศ์ (พี)

Optical fiber [Applied Optics]
Ph.D.
The design and development of a foot plantar pressure measurement based on the mechanically induced long period fiber grating
02 430 1956 ext. 501
punthep.r@gmail.com

Curriculum Vitae [CV]
ณัฐสิมา ศักดา (บัวตอง)

Metamaterials [Applied Optics]
Ph.D.
02 430 1956 ext. 502
natsima.sak@gmail.com

Curriculum Vitae [CV]
กันต์กนิษฐ์ คงกลัด (บิ๋ม)

Raman spectroscopy [Applied Optics]
Ph.D.
02 430 1956 ext. 503
beta_ adapt@hotmail.co.th

Curriculum Vitae [CV]
อัสมา สาเมาะ

Microwave Shielding [Applied Optics]
M.Sc.
02 430 1956 ext. 506
iamasma62@gmail.com

นัทธพงศ์ นุชสิริกุลพงศ์ (นัท)

Physics Education
M.Sc.
N/A

สิทธิโชค สมุทรไชยกิจ (ฮิว)

Applied Optics
Ph.D.
02 430 1956 ext. 511
hillkoo_game@hotmail.com

อนุวัฒน์ แก้วจรูญ (ไอซ์)

Optical tweezers [Applied Optics]
M.Sc.
02 430 1956 ext. 507
anuwat.kae@student.mahidol.ac.th