โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน CERN/DESY

เชิญชวน น้องๆ นักศึกษา ร่วมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ณ เซิร์น (CERN) หรือ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (The European Organization for Nuclear Research) เครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก (https://home.cern/) และ สถาบันเดซี่ (Deutsches Elektronen Synchotron:DESY) เป็นหนึ่งในบรรดาห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลก ด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน และงานวิจัยที่ใช้ประโยชนจากแสงซินโครตรอน (https://www.desy.de/)

โครงการความร่วมมือภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม Summer Student Programme 2022 ดังนี้

  • โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน CERN สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (มีความรู้ทางด้าน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud Computing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ วิศวกรรมเครื่องกล
  • โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน DESY สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ น้องๆ ที่สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ตารางกิจกรรม และ Download ใบสมัครได้ ที่นี่ โดยสมัครและจัดส่งใบสมัคร ที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2564 อย่าพลาดกันนะ