ตารางกิจกรรม

ลืม Password กรุณาติดต่อที่ sunti.pre@mahidol.ac.th

QR Code กลุ่มไลน์ PSURE2021 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางนี้เลยครับ

ตารางกิจกรรมประจำวัน (วันจันทร์-วันศุกร์) LOGIN เพื่อแสดงรหัสเข้าประชุมออนไลน์

วัน/เวลา 10.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น.
จันทร์ Short course:
Zoom Meeting ID: 961 4466 5723 or click
Lunch
(ตามอัธยาศัย)

อังคาร Journal Club (รุ่นพี่แต่ละแลป)
Zoom Meeting ID: 961 4466 5723 or click
Lunch
(ตามอัธยาศัย)

พุธ Astrophysics Group Meeting (9.00 - 12.00 น.)
Astrophysical Plasma Research Meeting
Lunch
(ตามอัธยาศัย)
Group Meeting: Quantum Research (14.00 - 16.30 น.)
Zoom Meeting ID: 923 9593 1842 or click
Group Meeting: Biophysics Research
พฤหัส Astrophysics Group Meeting (9.00 - 12.00 น.)
Parker Solar Probe (PSP) & Magnetospheric Multiscale (MMS) Plama Analysis
Lunch
(ตามอัธยาศัย)
Group Meeting: Galaxy Evolution Research (อ.สุรพงษ์) (15.30 น.)
Zoom Meeting ID: 857 9227 8738 or click
ศุกร์ PSURE Seminar
Zoom Meeting ID: 961 4466 5723 or click
Lunch
(ตามอัธยาศัย)
Group Meeting: Condense Matter (อ. กิตตวิทย์) (14.00 - 16.30 น.)
Zoom Meeting ID: 937 8491 6805 or click
Astrophysics Group Meeting
Cosmic Ray Research
Geophysics Group Meeting

* กลุ่มวิจัย Astrophysics ใช้ zoom link เดียวกันทั้ง 3 หัวข้อ (พุธเช้า พฤหัสบดีเช้า ศุกร์บ่าย) Zoom Meeting ID: 521 653 1124 or click


ตารางกิจกรรมช่วงเช้า (แบบละเอียด) LOGIN เพื่อแสดงรหัสเข้าประชุมออนไลน์

วัน วันที่ กิจกรรมตอนเช้า (10.00-12.00 น.) วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
อังคาร 15-Jun พิธีเปิด (ชี้แจงตารางกิจกรรม)/ ZOOM Journal Club กลุ่มวิจัยควอนตัม (พี่กัสจัง พี่เบ๊นซ์) Quantum Week
พุธ 16-Jun
พฤหัส 17-Jun
ศุกร์ 18-Jun ZOOM Seminar: Quantum Communication ดร. ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต มหาวิทยาลัยมหิดล คอนเฟิร์ม
เสาร์ 19-Jun
อาทิตย์ 20-Jun
จันทร์ 21-Jun Short Course: Python Programming ดร. ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต และนายปรเมษฐ์ ปทุมสูติ Geophysics Week
อังคาร 22-Jun ZOOM Journal Club นักศึกษากลุ่ม Geophysics (Yui/Enfant/Gill)
พุธ 23-Jun
พฤหัส 24-Jun
ศุกร์ 25-Jun ZOOM Seminar: Geophysics Research ดร. ภูวิศ อมาตยกุล และคณะ, มหาวิทยาลัยมหิดล คอนเฟิร์ม
เสาร์ 26-Jun
อาทิตย์ 27-Jun
จันทร์ 28-Jun Short Course: Python Programming (cont.) ดร. ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต และนายปรเมษฐ์ ปทุมสูติ Plasma Physics Week
อังคาร 29-Jun ZOOM Journal Club: นักศึกษากลุ่ม astrophysics (พี่นุ้ก พี่นิปุน และคณะ) ยังไม่คอนเฟิร์ม
พุธ 30-Jun
พฤหัส 1-Jul
ศุกร์ 2-Jul ZOOM Seminar: Plasma Physics and Fusion Research in Thailand ผศ. ดร. บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คอนเฟิร์ม
เสาร์ 3-Jul
อาทิตย์ 4-Jul
จันทร์ 5-Jul Short Course: Linear Regression อ. สุจินต์ สุวรรณะ Optics Week
อังคาร 6-Jul ZOOM Journal Club: นักศึกษาที่ทำด้านวิจัยด้านแสง (พี่โฟล์ค และคณะ) คอนเฟิร์ม
พุธ 7-Jul
พฤหัส 8-Jul
ศุกร์ 9-Jul ZOOM Seminar ดร. เอกรัฐ พงษ์โอภาส, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คอนเฟิร์ม
เสาร์ 10-Jul
อาทิตย์ 11-Jul
จันทร์ 12-Jul Short Course: Machine Learning อ. สุจินต์ สุวรรณะ Biophysics week
อังคาร 13-Jul ZOOM Journal Club: นักศึกษากลุ่ม Biophysics (พี่นัชชา พี่ชญานินทร์ และทีม) คอนเฟิร์ม
พุธ 14-Jul
พฤหัส 15-Jul
ศุกร์ 16-Jul ZOOM Seminar รศ. ดร. ชรินทร์ โหมดชัง, มหาวิทยาลัยมหิดล คอนเฟิร์ม
เสาร์ 17-Jul
อาทิตย์ 18-Jul
จันทร์ 19-Jul Short Course: Electron Behaviors in Different Environments อ. สุจินต์ สุวรรณะ Real-World Week
อังคาร 20-Jul ZOOM Journal Club: ดร. ธวัช รุ่งอรุณวรรณ คอนเฟิร์ม
พุธ 21-Jul
พฤหัส 22-Jul
ศุกร์ 23-Jul ZOOM Seminar
เสาร์ 24-Jul
อาทิตย์ 25-Jul
จันทร์ 26-Jul Short Course: Electron Behaviors in Different Environments (cont.) อ. สุจินต์ สุวรรณะ Astronomy/ Astrophysics week
อังคาร 27-Jul ZOOM Journal Club: ดร. อเลฮานโดร ซาอิส ริเบรา และนายประดิพันธ์ เหมืองห้า ยังไม่คอนเฟิร์ม
พุธ 28-Jul
พฤหัส 29-Jul
ศุกร์ 30-Jul ZOOM Seminar ผศ. ดร. สุรพงษ์ อยู่มา, มหาวิทยาลัยมหิดล คอนเฟิร์ม
เสาร์ 31-Jul
อาทิตย์ 1-Aug