การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ลืม Password กรุณาติดต่อที่ sunti.pre@mahidol.ac.th

    นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ผศ. ดร. สุจินต์ สุวรรณะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถ. พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

    email : sujin.suw@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 02-2015733

    website : https://physics.sc.mahidol.ac.th/psure/2021