กลุ่มวิจัยทัศนศาสตร์ และกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รู้จักกับ

กลุ่มวิจัยทัศนศาสตร์

งานวิจัยทางด้านทัศนศาสตร์ประยุกต์มีการดำเนินงานเน้นไปที่งานด้าน แสง เลเซอร์ ไฟเบอร์ออพติก ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการออกแบบและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ด้านทัศนศาสตร์

เกี่ยวกับกลุ่มวิจัยทัศนศาสตร์

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา

งานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษาเน้นหนักทางด้านวิธีการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่นๆ งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสามารถยกระดับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับกลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สมัครออนไลน์